• <button id="3k95d"><object id="3k95d"></object></button>

  <rp id="3k95d"></rp>
  <legend id="3k95d"></legend>
  <dd id="3k95d"></dd>
  <button id="3k95d"><object id="3k95d"></object></button>
  首頁
  > 慈善公告 > 救助公告
  2 0 2 0 年救助公示欄

  發布日期:2021-05-28 10:43訪問次數:  2 0 2 0 年救助公示欄
  序號姓  名性別資金金額救助類型發放時間
  1李杏衛1,000.00賑災1.03
  2繆荷鳳1,000.00賑災1.03
  3陳春蓮1,000.00賑災1.03
  4余春蓮1,000.00賑災1.03
  5王香娥1,000.00賑災1.03
  6鄭彩鳳1,000.00賑災1.03
  7朱冬娟1,000.00賑災1.03
  8黃春芳1,000.00賑災1.03
  9徐荷花1,000.00賑災1.03
  10李冬花1,000.00賑災1.03
  11林雪青1,000.00賑災1.03
  12何朝玲1,000.00賑災1.03
  13吳雪清1,000.00賑災1.03
  14鄭素芬1,000.00賑災1.03
  15程芹蘇1,000.00賑災1.03
  16李桂花1,000.00賑災1.03
  17施妹方1,000.00賑災1.03
  18羅珍平1,000.00賑災1.03
  19徐彩英1,000.00賑災1.03
  20金小香1,000.00賑災1.03
  21金海風1,000.00賑災1.03
  22應雪萍1,000.00賑災1.03
  23謝荷蓮1,000.00賑災1.03
  24羅春領1,000.00賑災1.03
  25董冬妹1,000.00賑災1.03
  26黃清華1,000.00賑災1.03
  27屈大仙1,000.00賑災1.03
  28侯玲燕1,000.00賑災1.03
  29陳章妹1,000.00賑災1.03
  30何麗華1,000.00賑災1.03
  31董寶香1,000.00賑災1.03
  32王冬女1,000.00賑災1.03
  33王玉燕1,000.00賑災1.03
  34陶美蓮1,000.00賑災1.03
  35鄔荷春1,000.00賑災1.03
  36王雪芳1,000.00賑災1.03
  37華珍菊1,000.00賑災1.03
  38金冬芳1,000.00賑災1.03
  39謝昌玲1,000.00賑災1.03
  40蘇玲嬌1,000.00賑災1.03
  41汪春蘭1,000.00賑災1.03
  42王宗娥1,000.00賑災1.03
  43應嬌蓮1,000.00賑災1.03
  44韓衛香1,000.00賑災1.03
  45林彩嬌1,000.00賑災1.03
  46潘菊香1,000.00賑災1.03
  47王衛紅1,000.00賑災1.03
  48趙小飛1,000.00賑災1.03
  49顏秀云1,000.00賑災1.03
  50王  花1,000.00賑災1.03
  51劉小彩1,000.00賑災1.03
  52譚  榮1,000.00賑災1.03
  53王梅蘭1,000.00賑災1.03
  54陳嬌云1,000.00賑災1.03
  55李冬連1,000.00賑災1.03
  56林宗嬌1,000.00賑災1.03
  57黃銀華1,000.00賑災1.03
  58鄭香琴1,000.00賑災1.03
  59張領嬌1,000.00賑災1.03
  60趙玉紅1,000.00賑災1.03
  61吳  英1,000.00賑災1.03
  62林玲雪1,000.00賑災1.03
  63施靈飛1,000.00賑災1.03
  64王玉蘭1,000.00賑災1.03
  65龐金英1,000.00賑災1.03
  66汪玉玲1,000.00賑災1.03
  67陳玉翠1,000.00賑災1.03
  68方菜香1,000.00賑災1.03
  69葉雪芳1,000.00賑災1.03
  70楊秋香1,000.00賑災1.03
  71王金蓮1,000.00賑災1.03
  72周香焦1,000.00賑災1.03
  73郭冬妹1,000.00賑災1.03
  74徐小金香1,000.00賑災1.03
  75吳春英1,000.00賑災1.03
  76朱蘇嬌1,000.00賑災1.03
  77李秋妹1,000.00賑災1.03
  78尹福仙1,000.00賑災1.03
  79朱菊英1,000.00賑災1.03
  80王彩魚1,000.00賑災1.03
  81姚春鳳1,000.00賑災1.03
  82張愛蓮1,000.00賑災1.03
  83潘蘇英1,000.00賑災1.03
  84潘云春1,000.00賑災1.03
  85楊愛芳1,000.00賑災1.03
  86陳愛玲1,000.00賑災1.03
  87王大仙1,000.00賑災1.03
  88李菊仙1,000.00賑災1.03
  89奚保翠1,000.00賑災1.03
  90邵先春1,000.00賑災1.03
  91樓才領1,000.00賑災1.03
  92王國鈴1,000.00賑災1.03
  93洪叔偉3,000.00助困1.03
  94徐香富3,000.00助困1.03
  95洪玲芳3,000.00助困1.03
  96陳詩堂3,000.00助困1.03
  97征玉花3,000.00助困1.03
  98李恩清3,000.00助困1.03
  99尚彩香3,000.00助困1.03
  100李美荷3,000.00助困1.03
  101陳共建3,000.00助困1.03
  102陳連根3,000.00助困1.03
  103管康衡3,000.00助困1.03
  104周官富3,000.00助困1.03
  105鄭昌基3,000.00助困1.03
  106金仁蓮3,000.00助困1.03
  107 陳慶方3,000.00助困1.03
  108 陳梅英2,600.00助困1.03
  109盛春法3,000.00助困1.03
  110王衛兵3,000.00助困1.03
  111丁昌森3,000.00助困1.03
  112李富青500.00助困1.03
  113王加金500.00助困1.03
  114王天正500.00助困1.03
  115王昌張500.00助困1.03
  116王銀針500.00助困1.03
  117陳文鶴500.00助困1.03
  118黃春芽500.00助困1.03
  119李仙鳳500.00助困1.03
  120王美芬500.00助困1.03
  121林賽飛
  500.00助困1.03
  122陳    俊
  500.00助困1.03
  123蘇孔區
  500.00助困1.03
  124朱士華
  500.00助困1.03
  125朱小花
  500.00助困1.03
  126何昌喜
  500.00助困1.03
  127葉彩嬌
  500.00助困1.03
  128楊積冬
  500.00助困1.03
  129朱啟嬌
  500.00助困1.03
  130朱春鳳
  500.00助困1.03
  131蘇登會
  500.00助困1.03
  132蘇燈海
  500.00助困1.03
  133陳雪蓮500.00助困1.03
  134陳先平
  500.00助困1.03
  135陳彩縣
  500.00助困1.03
  136李美女500.00助困1.03
  137朱顯蓬500.00助困1.03
  138陳美菊500.00助困1.03
  139李金花500.00助困1.03
  140陳友余500.00助困1.03
  141毛必興500.00助困1.03
  142黃    威200.00助困1.04
  143黃建國500.00助困1.06
  144椒江愛心兒童康復中心1,451.00助殘1.07
  145徐偉麗3,000.00助學1.07
  146朱枝榜3,000.00助學1.07
  147朱雅柔3,000.00助學1.07
  148李毓瑩3,000.00助學1.07
  149葉沂欣3,000.00助學1.07
  150林雨夢3,000.00助學1.07
  151袁洋洋3,000.00助學1.07
  152王  瑾3,000.00助學1.07
  153盧曼旎3,000.00助學1.07
  154陳宇輝
  3,000.00助學1.07
  155張紅霞3,000.00助學1.07
  156林桂香1,000.00助困1.14
  157陳菊領1,000.00助困1.14
  158楊美菊1,000.00助困1.14
  159吳宜伍1,000.00助困1.14
  160潘小玉1,000.00助困1.14
  161王南和1,000.00助困1.14
  162賀官德1,000.00助困1.14
  163仙居東籬之家、三門高枧中學3,407.00助學1.17
  164黃    強2,000.00助困1.19
  165施建華2,000.00助困1.19
  166李  琦2,000.00助困1.19
  167王文偉2,000.00助困1.19
  168王  彬2,000.00助困1.19
  169關  政2,000.00助困1.19
  170胡學文2,000.00助困1.19
  171馬偉健2,000.00助困1.19
  172徐得明2,000.00助困1.19
  173何曉鵬2,000.00助困1.19
  174郭小孩2,000.00助困1.19
  175楊秀松2,000.00助困1.19
  176胡  錦2,000.00助困1.19
  177卜國平2,000.00助困1.19
  178汪克川2,000.00助困1.19
  179葉新濤2,000.00助困1.19
  180汪叢青2,000.00助困1.19
  181陶  祥2,000.00助困1.19
  182童永志2,000.00助困1.19
  183吉石雄良2,000.00助困1.19
  184何登華2,000.00助困1.19
  185陳  慧
  2,000.00助困1.19
  186椒江區章安街道專職消防隊2,000.00助困1.19
  187路橋區路北街道專職消防隊2,000.00助困1.19
  188黃巖區頭陀鎮志愿消防隊2,000.00助困1.19
  189臨海市大洋街道志愿消防隊2,000.00助困1.19
  190溫嶺市新河鎮專職消防隊2,000.00助困1.19
  191玉環市大麥嶼街道專職消防隊2,000.00助困1.19
  192仙居縣皤灘鎮志愿消防隊2,000.00助困1.19
  193三門縣花橋鎮志愿消防隊2,000.00助困1.19
  194茫崖市人民政府辦公室1,000,000.00賑災1.19
  195王啟富1,000.00助醫1.20
  196王海河1,000.00助醫1.21
  197徐菊利300.00助困1.21
  198王  琪500.00助學1.21
  199陳優麗5,000.00助學1.21
  200玉環
  3,000.00助困1.21
  201仙居縣慈善總會50,000.00助學1.21
  202寧波恒為電力工程有限公司300,000.00助困1.21
  203李秀華
  1,500.00助困1.21
  204宋振軍
  1,500.00助困1.21
  205黃仙姬
  1,500.00助困1.21
  206黃碧君
  1,500.00助困1.21
  207錢  螢
  1,500.00助困1.21
  208邵明朝
  1,500.00助困1.21
  209洪能靜
  1,500.00助困1.21
  210豆立榮
  1,500.00助困1.21
  211唐  勇
  1,500.00助困1.21
  212易  楊
  1,500.00助困1.21
  213劉任中
  1,500.00助困1.21
  214黃巖區寧溪鎮嶺家湖村50,000.00賑災1.21
  215黃巖區茅畬鄉浦洋村50,000.00助困1.21
  216黃巖區慈善總會2,000,000.00賑災1.21
  217路橋區慈善總會500,000.00賑災1.21
  218臨海市慈善總會1,090,000.00賑災1.21
  219溫嶺市慈善總會790,000.00賑災1.21
  220天臺縣慈善總會960,000.00賑災1.21
  221仙居縣慈善總會2,246,100.00賑災1.21
  222三門縣慈善總會500,000.00賑災1.21
  223陳夏萍1,000.00賑災2.06
  224王小香1,000.00賑災2.06
  225汪桂芳1,000.00賑災2.06
  226陳蘇程1,000.00賑災2.06
  227徐雪玲1,000.00賑災2.06
  228鄭仙領1,000.00賑災2.06
  229阮春琴1,000.00賑災2.06
  230李林女1,000.00賑災2.06
  231椒江區慈善總會100,000.00賑災2.07
  232黃巖區慈善總會100,000.00賑災2.07
  233路橋區慈善總會100,000.00賑災2.07
  234臨海市慈善總會100,000.00賑災2.07
  235溫嶺市慈善總會100,000.00賑災2.07
  236玉環市慈善總會100,000.00賑災2.07
  237天臺縣慈善總會100,000.00賑災2.07
  238仙居縣慈善總會100,000.00賑災2.07
  239三門縣慈善總會100,000.00賑災2.07
  240臺州市黃巖區江口街道辦事處50,000.00賑災2.14
  241臺州市椒江區葭沚街道辦事處20,000.00賑災2.14
  242臺州恩澤醫療中心500,000.00賑災2.14
  243臺州市新冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部1,692,224.00賑災2.15
  244裴小平10,000.00助困2.20
  245臺州恩澤醫療中心200,000.00賑災2.20
  246臺州恩澤醫療中心200,000.00賑災2.20
  247臺州恩澤醫療中心200.00賑災2.20
  248臺州市中心醫院19,007.00賑災2.20
  249武漢市慈善總會5,966.00賑災2.25
  250椒江區三甲街道辦事處240,000.00賑災2.26
  251臺州市國營椒江農場20,000.00賑災2.26
  252臺州市椒江區三甲中學20,000.00賑災2.26
  253臺州市月湖小學20,000.00賑災2.26
  254臺州市文華小學20,000.00賑災2.26
  255臺州市椒江區三甲街道中心小學80,000.00賑災2.26
  256臺州市月湖幼兒園20,000.00賑災2.26
  257臺州市椒江區三甲街道中心幼兒園20,000.00賑災2.26
  258臺州市椒江區三甲街道社區衛生服務中心44,000.00賑災2.26
  259臺州恩澤醫療中心106,000.00賑災3.03
  260溫嶺市第一人民醫院150,000.00賑災3.03
  261椒江區慈善總會500,000.00賑災3.03
  262溫嶺市慈善總會500,000.00賑災3.03
  263天臺縣慈善總會30,000.00賑災3.04
  264椒江區白云街道云健社區20,000.00賑災3.04
  265椒江區海門街道楓南社區20,000.00賑災3.04
  266臺州恩澤醫療中心300,000.00賑災3.04
  267臺州市中心醫院30,000.00賑災3.05
  268臺州日報報業集團口罩3萬只75,000.00賑災3.06
  269臺州市公安局交通警察局口罩2000只5,000.00賑災3.06
  270臺州市園林市政環衛服務中心口罩2000只5,000.00賑災3.06
  271倪李張股份經濟合作社口罩2140只5,350.00賑災3.06
  272臺州市新冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部1,125,000.00賑災3.09
  273椒江區慈善總會200,000.00賑災3.10
  274黃巖區慈善總會233,000.00賑災3.10
  275路橋區慈善總會236,000.00賑災3.10
  276臨海市慈善總會347,500.00賑災3.10
  277溫嶺市慈善總會910,000.00賑災3.10
  278玉環市慈善總會240,000.00賑災3.10
  279天臺縣慈善總會518,500.00賑災3.10
  280仙居縣慈善總會310,000.00賑災3.10
  281三門縣慈善總會230,000.00賑災3.10
  282浙江省臺州醫院470,000.00賑災3.10
  283臺州市中心醫院190,000.00賑災3.10
  284臺州市立醫院320,000.00賑災3.10
  285臺州市第一人民醫院280,000.00賑災3.10
  286臺州市第二人民醫院10,000.00賑災3.10
  287恩澤醫院430,000.00賑災3.10
  288臺州市中醫院60,000.00賑災3.10
  289臺州市椒江區三甲街道辦事處90,000.00賑災3.10
  290臺州市國營椒江農場10,000.00賑災3.10
  291臺州市椒江區三甲街道中心小學100,000.00賑災3.10
  292浙江省臺州醫院蘋果110箱
  4,400.00賑災3.13
  293臺州市中心醫院蘋果110箱
  4,400.00賑災3.13
  294臺州市立醫院蘋果70箱
  2,800.00賑災3.13
  295臺州市第一人民醫院蘋果70箱
  2,800.00賑災3.13
  296臺州市中醫院蘋果70箱
  2,800.00賑災3.13
  297椒江區衛生系統蘋果70箱
  2,800.00賑災3.13
  298黃巖區衛生系統蘋果70箱
  2,800.00賑災3.13
  299臨海市第一人民醫院蘋果70箱
  2,800.00賑災3.13
  300溫嶺市第一人民醫院蘋果80箱
  3,200.00賑災3.13
  301玉環市人民醫院蘋果70箱
  2,800.00賑災3.13
  302天臺縣人民醫院蘋果70箱
  2,800.00賑災3.13
  303仙居縣人民醫院蘋果70箱
  2,800.00賑災3.13
  304三門縣人民醫院蘋果70箱
  2,800.00賑災3.13
  305臺州市兒童福利院8,000.00助困3.16
  306新疆生產建設兵團第一師(阿拉爾市)紅十字會300,000.00賑災3.18
  307王一心8,000.00助醫3.23
  308盛梅芳1,500.00助困3.26
  309郭清信
  1,500.00助困3.26
  310屈彥章
  1,500.00助困3.26
  311吳乃云
  1,500.00助困3.26
  312朱岳峰
  1,500.00助困3.26
  313陶楚定
  1,500.00助困3.26
  314葉國增
  1,500.00助困3.26
  315陳福根
  1,500.00助困3.26
  316顏秀娟1,500.00助困3.26
  317張妹英1,500.00助困3.26
  318郭春梅
  1,500.00助困3.26
  319蔡素清
  1,500.00助困3.26
  320徐國忠
  1,500.00助困3.26
  321陳黃寶
  1,500.00助困3.26
  322高克明
  1,500.00助困3.26
  323高春英
  1,500.00助困3.26
  324林明友
  1,500.00助困3.26
  325池松梅
  1,500.00助困3.26
  326王媛媛1,500.00助困3.26
  327王麗芳
  1,500.00助困3.26
  328臺州市腫瘤醫院(溫嶺市第二人民醫院)43,000.00賑災3.26
  329臨海市慈善總會17,000.00助困3.26
  330臺州市黃巖區嶼頭鄉金廊村50,000.00助困3.27
  331臺州市公安局交通警察局口罩2000只56,280.00賑災4.01
  332黃巖區新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部口罩10000只
  35,000.00賑災4.01
  333臺州市公安局椒江分局區西派出所口罩5000只
  17,500.00賑災4.01
  334三門縣慈善總會轉縣防疫指揮部15000只
  52,500.00賑災4.01
  335朗高康復護理院口罩300只
  1,050.00賑災4.01
  336臺州市椒江區聯誼養老中心口罩300只
  1,050.00賑災4.01
  337溫嶺市安信養老院口罩500只
  1,750.00賑災4.01
  338仙居縣殘疾人托養服務中心口罩500只
  1,750.00賑災4.01
  339溫嶺市箬橫白峰養老院口罩500只
  1,750.00賑災4.01
  340玉環市殘疾人托養中心口罩600只
  2,100.00賑災4.01
  341臺州市路橋區黃瑯精神康復托養院口罩600只
  2,100.00賑災4.01
  342長友(臺州)養老院有限公司口罩700只
  2,450.00賑災4.01
  343臺州市椒江區綠康養老服務中心口罩1000只
  3,500.00賑災4.01
  344臺州市椒江區波特養老護理院口罩1000只
  3,500.00賑災4.01
  345臺州廣播電視總臺口罩1000只
  3,500.00賑災4.01
  346溫嶺市殘疾人托養中心口罩3000只
  10,500.00賑災4.01
  347臺州廣播電視總臺文化生活頻道口罩20000只
  70,000.00賑災4.01
  348黃巖區新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部口罩10000只
  23,000.00賑災4.01
  349三門縣衛生健康局10000只
  23,000.00賑災4.01
  350浙江省臺州醫院援鄂醫護人員
  34,000.00賑災4.02
  351臺州恩澤醫療中心(集團)援鄂醫護人員
  6,000.00賑災4.02
  352臺州市第二人民醫院援鄂醫護人員
  2,000.00賑災4.02
  353臺州市中心醫院(臺州學院附屬醫院)援鄂醫護人員
  38,000.00賑災4.02
  354臺州市第一人民醫院援鄂醫護人員
  56,000.00賑災4.02
  355臺州市立醫院援鄂醫護人員
  64,000.00賑災4.02
  356臺州市中醫院援鄂醫護人員
  12,000.00賑災4.02
  357臺州市路橋區慈善總會慈善資金專戶慰問援鄂醫護人員
  6,000.00賑災4.02
  358浙江省天臺縣慈善總會慰問援鄂醫護人員
  42,000.00賑災4.02
  359仙居縣慈善總會慰問援鄂醫護人員
  22,000.00賑災4.02
  360臨海市慈善總會慰問援鄂醫護人員
  8,000.00賑災4.02
  361三門縣慈善總會慰問援鄂醫護人員
  6,000.00賑災4.02
  362臺州市黃巖區慈善慰問總會援鄂醫護人員
  6,000.00賑災4.02
  363溫嶺市慈善總會慰問援鄂醫護人員
  42,000.00賑災4.02
  364玉環市慈善總會慰問援鄂醫護人員
  8,000.00賑災4.02
  365武漢市慈善總會疫情防控
  10,002.00賑災4.07
  366劉志華3,000.00賑災4.13
  367胡子龍3,000.00賑災4.13
  368周幫文3,000.00賑災4.13
  369王  越3,000.00賑災4.13
  370劉惠強3,000.00賑災4.13
  371高仁杰3,000.00賑災4.13
  372王  杰3,000.00賑災4.13
  373陳  松3,000.00賑災4.13
  374黃  熾3,000.00賑災4.13
  375姚  鈞3,000.00賑災4.13
  376寇嘉靖3,000.00賑災4.13
  377朱征江3,000.00賑災4.13
  378張智榮3,000.00賑災4.13
  379伍春麗16,900.00助醫4.14
  380西藏嘉黎縣財政局3,000,000.00助困4.16
  381臺州市文華小學口罩30000只54,000.00賑災4.24
  382臺州市新冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部1,715,014.00賑災5.07
  383黃巖區慈善總會2,638,017.95賑災5.12
  384路橋區慈善總會362,514.00賑災5.12
  385臨海市慈善總會1,870,000.00賑災5.12
  386溫嶺市慈善總會850,000.00賑災5.12
  387玉環市慈善總會150,000.00賑災5.12
  388天臺縣慈善總會1,030,000.00賑災5.12
  389仙居縣慈善總會2,200,000.00賑災5.12
  390三門縣慈善總會238,000.00賑災5.12
  391呂巍巍1,078.00助殘5.25
  392吳元渺1,078.00助殘5.25
  393周金初1,078.00助殘5.25
  394李卓君1,078.00助殘5.25
  395林遠忠1,078.00助殘5.25
  396臺州高新區惠購超市20,000.00助學5.25
  397黃巖區慈善總會1,800.00賑災5.28
  398路橋區慈善總會3,600.00賑災5.28
  399臨海市慈善總會1,800.00賑災5.28
  400溫嶺市慈善總會27,600.00賑災5.28
  401玉環市慈善總會9,600.00賑災5.28
  402天臺縣慈善總會13,800.00賑災5.28
  403仙居縣慈善總會38,400.00賑災5.28
  404三門縣慈善總會7,800.00賑災5.28
  405臺州市慈善總會義工2,400.00賑災5.28
  406浙江明豐實業股份有限公司473,210.00賑災5.29
  407臺州市公安局椒江分局區西派出所膠原蛋白肽40盒9,280.00賑災5.29
  408臺州市公安局椒江分局海門派出所膠原蛋白肽40盒9,280.00賑災5.29
  409臺州市公安局椒江分局白云派出所膠原蛋白肽40盒9,280.00賑災5.29
  410臺州市公安局椒江分局葭沚派出所膠原蛋白肽40盒9,280.00賑災5.29
  411臺州市公安局椒江分局洪家派出所膠原蛋白肽40盒9,280.00賑災5.29
  412臺州市公安局椒江分局章安派出所膠原蛋白肽80盒18,560.00賑災5.29
  413臺州市公安局椒江分局下陳派出所膠原蛋白肽40盒9,280.00賑災5.29
  414臺州市公安局椒江分局前所派出所膠原蛋白肽40盒9,280.00賑災5.29
  415臺州市公安局椒江分局接處警中心膠原蛋白肽40盒9,280.00賑災5.29
  416李佳旺
  520.00助學5.29
  417安    翔
  520.00助學5.29
  418巴天愛
  520.00助學5.29
  419鐘新海
  520.00助學5.29
  420詹雨萱
  520.00助學5.29
  421韓俊浩
  520.00助學5.29
  422張永康
  520.00助學5.29
  423鄭世濤
  520.00助學5.29
  424陸夢雪
  520.00助學5.29
  425余    燁
  520.00助學5.29
  426謝林鋮
  520.00助學5.29
  427譚佳靈
  520.00助學5.29
  428劉匯卿
  520.00助學5.29
  429彭雯靜
  520.00助學5.29
  430陳昌澤
  520.00助學5.29
  431孫宏竹
  520.00助學5.29
  432許多艷
  520.00助學5.29
  433朱安妮
  520.00助學5.29
  434蔣關千
  520.00助學5.29
  435張毅然
  520.00助學5.29
  436張    凡
  520.00助學5.29
  437譚孟歡
  520.00助學5.29
  438羅    淳
  520.00助學5.29
  439羅    鈺
  520.00助學5.29
  440余慧瀅
  520.00助學5.29
  441譚宇霄
  20.00助學5.29
  442武金龍
  20.00助學5.29
  443方成慧
  20.00助學5.29
  444陳雪梅
  20.00助學5.29
  445鄧    娟
  20.00助學5.29
  446任浩陽
  20.00助學5.29
  447汪婉玉
  20.00助學5.29
  448胡岡明
  20.00助學5.29
  449葉    皓
  20.00助學5.29
  450??嗳张?/td>
  20.00助學5.29
  451蘇    銳
  20.00助學5.29
  452楊雅婷
  20.00助學5.29
  453宋靜逸 
  20.00助學5.29
  454薛    巖
  20.00助學5.29
  455黃欣雨
  20.00助學5.29
  456文恕誠
  20.00助學5.29
  457鄧    嬋
  20.00助學5.29
  458李    濤
  20.00助學5.29
  459呂佳杰
  20.00助學5.29
  460袁詩琴
  20.00助學5.29
  461趙    波200.00助困6.01
  462許世欽
  3,000.00助困6.05
  463葉水仙
  3,000.00助困6.05
  464褚鑫平
  3,000.00助困6.05
  465褚振華
  3,000.00助困6.05
  466張鳳連
  3,000.00助困6.05
  467陶衛平
  3,000.00助困6.05
  468褚麗華
  3,000.00助困6.05
  469褚再福
  3,000.00助困6.05
  470陳冬嬌3,000.00助困6.05
  471趙宗茂3,000.00助困6.05
  472葛林女
  3,000.00助困6.05
  473余玉連
  3,000.00助困6.05
  474陳美芹
  3,000.00助困6.05
  475于枝花
  3,000.00助困6.05
  476陳小瑩
  3,000.00助困6.05
  477陳照娟
  3,000.00助困6.05
  478褚涵淑
  3,000.00助困6.05
  479褚曉波
  3,000.00助困6.05
  480褚如龍
  3,000.00助困6.05
  481趙文祥
  3,000.00助困6.05
  482褚天堂
  3,000.00助困6.05
  483陳冬皿
  3,000.00助困6.05
  484陳    琪
  3,000.00助困6.05
  485陳方青3,000.00助困6.05
  486陳分順
  3,000.00助困6.05
  487陳康福
  3,000.00助困6.05
  488王金連3,000.00助困6.05
  489許建勝
  3,000.00助困6.05
  490李秀玉3,000.00助困6.05
  491汪菊青3,000.00助困6.05
  492應靈建
  3,000.00助困6.05
  493盧良標
  3,000.00助困6.05
  494盧其森
  3,000.00助困6.05
  495黃永壽
  3,000.00助困6.05
  496盧其增
  3,000.00助困6.05
  497林仙花3,000.00助困6.05
  498劉彩娥3,000.00助困6.05
  499方美珍3,000.00助困6.05
  500謝林萍3,000.00助困6.05
  501葉咸輝
  3,000.00助困6.05
  502三門縣花橋鎮金山村60,000.00助困6.05
  503臺州恩澤醫療中心(集團)隔離衣1000件護目鏡1000副107,000.00賑災6.08
  504臺州市第一人民醫院隔離衣1000件口罩1000只79,000.00賑災6.08
  505臺州市立醫院隔離衣1000件66,000.00賑災6.08
  506蔣小楓8,000.00助醫6.16
  507顏桂玲10,000.00助醫6.16
  508臨海市特殊教育中心10,000.00助學6.23
  509仙居縣皤灘鄉萬竹王村50,000.00助困6.23
  510椒江區慈善總會300,000.00撥款6.23
  511黃巖區慈善總會300,000.00撥款6.23
  512路橋區慈善總會300,000.00撥款6.23
  513黃建國300.00助困7.03
  514以琳頤養院、聯誼養老中心2,356.20助老7.09
  515陳雨佳8,000.00助困7.14
  516古淵妮1,500.00助學7.22
  517辛婷沙1,500.00助學7.22
  518張煜靈1,500.00助學7.22
  519徐建平5,000.00助醫7.27
  520臺州市政府花園招待所有限公司10,800.00助困7.30
  521溫嶺市澤國敏創音響設備商行4,200.00助困7.30
  522臺州市公安局交通警察局味動力400王老吉100刺檸吉100椰柔椰子汁51,000.00實物8.13
  523王焮錨2,000.00助學8.17
  524盧永鞭1,000.00助困8.17
  525張海麗1,000.00助困8.17
  526葉大艷1,000.00助困8.17
  527龍翠英1,000.00助困8.17
  528代志瓊1,000.00助困8.17
  529先大芬1,000.00助困8.17
  530蒙春凰1,000.00助困8.17
  531楊德娟1,000.00助困8.17
  532牟文江1,000.00助困8.17
  533李  亞1,000.00助困8.17
  534伍倫萍1,000.00助困8.17
  535何建娥1,000.00助困8.17
  536藍良春1,000.00助困8.17
  537金乙萍1,000.00助困8.17
  538盤付英1,000.00助困8.17
  539韋阿桃1,000.00助困8.17
  540覃秀介1,000.00助困8.17
  541涂謝美1,000.00助困8.17
  542七林追瑪1,000.00助困8.17
  543梁愛寧1,000.00助困8.17
  544康冬花1,000.00助困8.17
  545張應龍1,000.00助困8.17
  546杜福蘭1,000.00助困8.17
  547謝玉玲6,000.00助醫8.28
  548柯偉康5,000.00助學9.4
  549金  浩5,000.00助學9.4
  550朱田田5,000.00助學9.4
  551楊媚媛5,500.00助學9.4
  552馬威濤6,000.00助學9.4
  553彭鈺晗6,000.00助學9.4
  554趙浩巍6,000.00助學9.4
  555李  俊6,000.00助學9.4
  556葉再凱6,000.00助學9.4
  557羅鈺秀6,000.00助學9.4
  558潘沈潔6,000.00助學9.11
  559毛揚名12,000.00助學9.11
  560劉晴晴5,000.00助學9.11
  561袁雨星5,000.00助學9.11
  562蔣瑩超6,000.00助學9.11
  563曹文靜6,000.00助學9.11
  564邱靈杰5,000.00助學9.21
  565潘柔逾5,000.00助學9.21
  566葛馨月5,000.00助學9.21
  567羅亞軒5,000.00助學9.23
  568黃建國200.00助困9.29
  569趙    波100.00助困9.29
  570戴招海800.00助困9.29
  571戴方提800.00助困9.29
  572許依彤800.00助困9.29
  573周紫琪5,000.00助學9.30
  574何情意5,000.00助學9.30
  575謝嘉元5,000.00助學9.30
  576金  琳5,000.00助學9.30
  577林嘉怡5,000.00助學9.30
  578崔林志5,000.00助學9.30
  579王  鍇5,000.00助學9.30
  580繆文祥5,000.00助學9.30
  581吳雅鑫5,000.00助學9.30
  582朱家豪5,000.00助學9.30
  583黃優敏5,000.00助學9.30
  584王超瑩5,000.00助學9.30
  585李桑梓5,000.00助學9.30
  586夏鋮淵5,000.00助學9.30
  587馬佳倩5,000.00助學9.30
  588牟欣怡5,000.00助學9.30
  589蔡真涵5,000.00助學9.30
  590陳雨露5,000.00助學9.30
  591管佳豪5,000.00助學9.30
  592葉曉雯5,000.00助學9.30
  593潘夢旭5,000.00助學9.30
  594梁興月5,000.00助學9.30
  595沈家琳5,000.00助學9.30
  596吳金韻5,000.00助學9.30
  597林紫夢5,000.00助學9.30
  598陳  菲5,000.00助學9.30
  599趙慧玲5,000.00助學9.30
  600孫理理5,000.00助學9.30
  601項芷夢情5,000.00助學9.30
  602余煬圣5,000.00助學9.30
  603蔣心瑤5,000.00助學9.30
  604蔣玉婷5,000.00助學9.30
  605陳星霓5,000.00助學9.30
  606趙  穎5,000.00助學9.30
  607洪魏杰5,000.00助學9.30
  608胡瀟文5,000.00助學9.30
  609蔣美好5,000.00助學9.30
  610張譯尹5,000.00助學9.30
  611黃莎莎5,000.00助學9.30
  612郭婭妮5,000.00助學9.30
  613張境艷5,000.00助學9.30
  614林帥伽5,000.00助學9.30
  615李    娜5,000.00助學9.30
  616吳曉君5,000.00助學9.30
  617潘子鴛5,000.00助學9.30
  618侯家馨5,000.00助學9.30
  619鄭譯超5,000.00助學9.30
  620蘇奕蓉5,000.00助學9.30
  621洪婷瑜5,000.00助學9.30
  622孟百合5,000.00助學9.30
  623謝雙穎5,000.00助學9.30
  624金    璇5,000.00助學9.30
  625戴倩怡5,000.00助學9.30
  626張丹琪5,000.00助學9.30
  627胡余勝5,000.00助學9.30
  628秦夢寧5,000.00助學9.30
  629楊宇亨5,000.00助學9.30
  630陳力利5,000.00助學9.30
  631鈄忠鍇5,000.00助學9.30
  632陳穎娜5,000.00助學9.30
  633吳逸峻5,000.00助學9.30
  634朱美燕5,000.00助學9.30
  635季姜牟5,000.00助學9.30
  636泮雨露5,000.00助學9.30
  637陳琪夢5,000.00助學9.30
  638倪柳云5,000.00助學9.30
  639葉婉媚5,000.00助學9.30
  640林雨欣5,000.00助學9.30
  641梅洋菘5,000.00助學9.30
  642吳林芝5,000.00助學9.30
  643徐婉怡5,000.00助學9.30
  644梁  艷
  100.00助學9.30
  645王    宇
  700.00助學9.30
  646徐小脆
  700.00助學9.30
  647汪裕杰
  700.00助學9.30
  648康智軍
  700.00助學9.30
  649王飛濘
  700.00助學9.30
  650向    娟
  700.00助學9.30
  651楊    瓏
  700.00助學9.30
  652王  琪1,000.00助學9.30
  653吳敏嘉500.00助學9.30
  654王佳妍1,000.00助學9.30
  655徐英姿500.00助學9.30
  656梁瑞維500.00助學9.30
  657吳伊柔1,000.00助學9.30
  658鄭雨灑1,000.00助學9.30
  659沈梁嘉1,000.00助學9.30
  660羅妙涼500.00助學9.30
  661張偉杰500.00助學9.30
  662陶鴻星500.00助學9.30
  663陳晟漪500.00助學9.30
  664梁奕寧500.00助學9.30
  665應嘉琪1,000.00助學9.30
  666徐樂安500.00助學9.30
  667黃  強5,000.00助困10.01
  668李    琦5,000.00助困10.01
  669牟錫林
  2,113.16助醫10.10
  670洪荷領
  2,280.17助醫10.10
  671顧衛國
  3,144.94助醫10.10
  672徐金花
  2,848.15助醫10.10
  673阮華增
  2,737.92助醫10.10
  674金回從
  3,141.84助醫10.10
  675徐正春
  4,024.30助醫10.10
  676管東聰
  2,684.03助醫10.10
  677丁麗紅
  5,206.86助醫10.10
  678鄭光利
  2,321.69助醫10.10
  679葉忠興
  3,075.98助醫10.10
  680臺州市黃巖區寧溪鎮嶺家湖村股份經濟合作社50,000.00助困10.15
  681鄭    琦10,000.00助學10.16
  682李桔青5,000.00助困10.16
  683羅乃兒1,000.00助老10.23
  684顧世奶1,000.00助老10.23
  685羅獻壽1,000.00助老10.23
  686朱法友1,000.00助老10.23
  687臺州市椒江區大陳青墾源頤養院2,000.00助老10.27
  688臺州市椒江區大陳青墾源頤養院6,035.91助老10.27
  689新疆生產建設兵團第一師十六團中學31,000.00助學10.27
  690臺州經濟開發區泓怡文化用品店2,450.00其他10.27
  691徐建平3,000.00助困10.27
  692章國琴3,000.00助困10.27
  693何邦信3,000.00助困10.27
  694杭州偉業圖書有限公司4,117.20助學10.28
  695臺州市椒江大江南文體用品商行49,088.00助學10.28
  696婁關掌2,000.00助困11.02
  697婁明撐2,000.00助困11.02
  698彭彩菊
  2,000.00助困11.02
  699黃興友
  2,000.00助困11.02
  700婁趙虎
  1,000.00助困11.02
  701彭其旺1,000.00助困11.02
  702彭道龍
  500.00助困11.02
  703黃利明
  500.00助困11.02
  704陳興足1,000.00助困11.02
  705王    雷10,000.00助醫11.09
  706何    翠
  1,500.00助學11.10
  707楊雪蓮
  1,500.00助學11.10
  708楊    姣
  1,500.00助學11.10
  709何建軍
  1,500.00助學11.10
  710趙靖雯
  1,500.00助學11.10
  711張    波
  1,500.00助學11.10
  712熊    敏
  1,500.00助學11.10
  713張培穩
  1,500.00助學11.10
  714茍雪婷
  1,500.00助學11.10
  715劉    印
  1,500.00助學11.10
  716李文城
  1,500.00助學11.10
  717鄧    菲
  1,500.00助學11.10
  718杜宇宸
  1,500.00助學11.10
  719張小紅
  1,500.00助學11.10
  720盧浩崴
  1,500.00助學11.10
  721何雪梅
  1,500.00助學11.10
  722蔣有敏
  1,500.00助學11.10
  723李    亭
  1,500.00助學11.10
  724毛仲清
  1,500.00助學11.10
  725薛佳佳
  1,500.00助學11.10
  726郝健康
  1,500.00助學11.10
  727杜靜平
  1,500.00助學11.10
  728康曉燕
  1,500.00助學11.10
  729張國華
  1,500.00助學11.10
  730杜曉雯
  1,500.00助學11.10
  731譚麗蘋
  1,500.00助學11.10
  732譚    婷
  1,500.00助學11.10
  733楊    妃
  1,500.00助學11.10
  734張    才
  1,500.00助學11.10
  735何玉琴
  1,500.00助學11.10
  736王    強
  1,500.00助學11.10
  737楊    凡
  1,500.00助學11.10
  738何勇成
  1,500.00助學11.10
  739譚玉蓮
  1,500.00助學11.10
  740李    斌
  1,500.00助學11.10
  741楊維維
  1,500.00助學11.10
  742高    登
  1,500.00助學11.10
  743何從岑
  1,500.00助學11.10
  744李    琴
  1,500.00助學11.10
  745劉洪兵
  1,500.00助學11.10
  746曾翰林
  1,500.00助學11.10
  747李    雯
  1,500.00助學11.10
  748楊    攀
  1,500.00助學11.10
  749張    丹
  1,500.00助學11.10
  750吳登凱
  1,500.00助學11.10
  751趙盈盈
  1,500.00助學11.10
  752李佳俊
  1,500.00助學11.10
  753張彩平
  1,500.00助學11.10
  754楊    奇
  1,500.00助學11.10
  755何    勇
  1,500.00助學11.10
  756唐俊容
  1,500.00助學11.10
  757趙春華
  1,500.00助學11.10
  758趙冬梅
  1,500.00助學11.10
  759楊紅春
  1,500.00助學11.10
  760胡福容
  1,500.00助學11.10
  761李德勇
  1,500.00助學11.10
  762向青梅
  1,500.00助學11.10
  763譚婉蓉
  1,500.00助學11.10
  764何    亞
  1,500.00助學11.10
  765劉    瀟
  1,500.00助學11.10
  766侯署江
  1,500.00助學11.10
  767趙秋平
  1,500.00助學11.10
  768向彩虹
  1,500.00助學11.10
  769羅    琳
  1,500.00助學11.10
  770文    躍
  1,500.00助學11.10
  771唐艾林
  1,500.00助學11.10
  772譚雨龍
  1,500.00助學11.10
  773何    婷
  1,500.00助學11.10
  774何晨溪
  1,500.00助學11.10
  775曠錦旗
  1,500.00助學11.10
  776何    虹
  1,500.00助學11.10
  777王玉梅
  1,500.00助學11.10
  778何    婷
  1,500.00助學11.10
  779黃勛濤
  1,500.00助學11.10
  780廖曉月
  1,500.00助學11.10
  781楊    靜
  1,500.00助學11.10
  782林    蕓
  1,500.00助學11.10
  783蔡沅江
  1,500.00助學11.10
  784李京成
  1,500.00助學11.10
  785封利萍
  1,500.00助學11.10
  786吳    馨
  1,500.00助學11.10
  787王    清
  1,500.00助學11.10
  788楊曉紅
  1,500.00助學11.10
  789向春艷
  1,500.00助學11.10
  790陳  軍
  1,500.00助學11.10
  791趙    粒
  1,500.00助學11.10
  792陳思佳
  1,500.00助學11.10
  793陳林云
  1,500.00助學11.10
  794趙青林
  1,500.00助學11.10
  795楊    璐
  1,500.00助學11.10
  796張麗華
  1,500.00助學11.10
  797楊召奎
  1,500.00助學11.10
  798趙    莉
  1,500.00助學11.10
  799趙加勤
  1,500.00助學11.10
  800何曉英
  1,500.00助學11.10
  801楊玲玲
  1,500.00助學11.10
  802母欣霞
  1,500.00助學11.10
  803何正波
  1,500.00助學11.10
  804湯義姣
  1,500.00助學11.10
  805張    歡
  1,500.00助學11.10
  806吳文狀
  1,500.00助學11.10
  807昝    釗
  1,500.00助學11.10
  808蒲麗明
  1,500.00助學11.10
  809張    丹
  1,500.00助學11.10
  810馬    芊
  1,500.00助學11.10
  811楊    莉
  1,500.00助學11.10
  812任健聰
  700.00助學11.10
  813任依玲
  700.00助學11.10
  814任揚奇
  700.00助學11.10
  815楊    晨
  700.00助學11.10
  816汪仕鈺
  700.00助學11.10
  817楊    程
  700.00助學11.10
  818謝雨峰
  700.00助學11.10
  819張莉萍
  700.00助學11.10
  820趙    瑜
  700.00助學11.10
  821張    歡
  700.00助學11.10
  822趙文江
  700.00助學11.10
  823趙    倩
  700.00助學11.10
  824薛力瑋
  700.00助學11.10
  825劉    欣
  700.00助學11.10
  826楊婉芹
  700.00助學11.10
  827何彬鑫
  700.00助學11.10
  828楊致雄
  700.00助學11.10
  829楊    平
  700.00助學11.10
  830韓    成
  700.00助學11.10
  831車    杰
  700.00助學11.10
  832李佳黎
  700.00助學11.10
  833伏曉東
  700.00助學11.10
  834羅    滔
  700.00助學11.10
  835羅鈺晴
  700.00助學11.10
  836羅    潞
  700.00助學11.10
  837羅夢軒
  700.00助學11.10
  838龔義瓊
  700.00助學11.10
  839伏    怡
  700.00助學11.10
  840曹群芳
  700.00助學11.10
  841李艷萍
  700.00助學11.10
  842廖    淋
  700.00助學11.10
  843隆    歡
  700.00助學11.10
  844王欽安
  700.00助學11.10
  845王    磊
  700.00助學11.10
  846王安紅
  700.00助學11.10
  847蹇恒胤
  700.00助學11.10
  848王觀泉
  700.00助學11.10
  849張睿思
  700.00助學11.10
  850蹇孟全
  700.00助學11.10
  851蹇易之
  700.00助學11.10
  852李長林
  700.00助學11.10
  853喬    才
  700.00助學11.10
  854淳星程
  700.00助學11.10
  855杜朝陽
  700.00助學11.10
  856楊秋豪
  700.00助學11.10
  857淳    茹
  700.00助學11.10
  858張若雨
  700.00助學11.10
  859羅凌春
  700.00助學11.10
  860羅峙鑫
  700.00助學11.10
  861羅尹清
  700.00助學11.10
  862羅    杰
  700.00助學11.10
  863付紹波
  700.00助學11.10
  864張櫻川
  700.00助學11.10
  865侯小蓉
  700.00助學11.10
  866羅    浩
  700.00助學11.10
  867侯    婷
  700.00助學11.10
  868楊文茜
  700.00助學11.10
  869楊紫歡
  700.00助學11.10
  870楊    超
  700.00助學11.10
  871楊    珍
  700.00助學11.10
  872趙    予
  700.00助學11.10
  873韓    瑤
  700.00助學11.10
  874楊    桃
  700.00助學11.10
  875楊元梅
  700.00助學11.10
  876趙蘇琴
  700.00助學11.10
  877茍    月
  700.00助學11.10
  878張    濠
  700.00助學11.10
  879張秀梅
  700.00助學11.10
  880寇蘇月
  700.00助學11.10
  881羅    晴
  700.00助學11.10
  882王    坤
  700.00助學11.10
  883王燕梅
  700.00助學11.10
  884王    艷
  700.00助學11.10
  885羅    垚
  700.00助學11.10
  886王    志
  700.00助學11.10
  887郭    彥
  700.00助學11.10
  888嚴力豪
  700.00助學11.10
  889楊清惠
  700.00助學11.10
  890邢明雪
  700.00助學11.10
  891張    銳
  700.00助學11.10
  892高垚馨
  700.00助學11.10
  893楊    耕
  700.00助學11.10
  894楊    堯
  700.00助學11.10
  895徐    琪
  700.00助學11.10
  896楊    茜
  700.00助學11.10
  897楊鳳霞
  700.00助學11.10
  898謝    雷
  700.00助學11.10
  899任泰安
  700.00助學11.10
  900郭維斌
  700.00助學11.10
  901孫尉芩
  700.00助學11.10
  902漆    濤
  700.00助學11.10
  903趙萬林
  700.00助學11.10
  904盧俊昌
  700.00助學11.10
  905康殊彬
  700.00助學11.10
  906沈建平
  700.00助學11.10
  907李    文
  700.00助學11.10
  908許倍榕
  700.00助學11.10
  909苗    衍
  700.00助學11.10
  910黎琳楓
  700.00助學11.10
  911馬云飛
  700.00助學11.10
  912沈    蕓
  700.00助學11.10
  913唐仙霖
  700.00助學11.10
  914李佳蕙
  700.00助學11.10
  915嚴    穎
  700.00助學11.10
  916劉    維
  700.00助學11.10
  917黎玉俊
  700.00助學11.10
  918楊亞平
  700.00助學11.10
  919彭國華
  700.00助學11.10
  920熊錦華
  700.00助學11.10
  921昝佳材
  700.00助學11.10
  922汪香玉
  700.00助學11.10
  923伍紫維
  700.00助學11.10
  924鄔孟君
  700.00助學11.10
  925劉園園
  700.00助學11.10
  926何小蓉
  700.00助學11.10
  927奉琦城
  700.00助學11.10
  928劉松林
  700.00助學11.10
  929青香君
  700.00助學11.10
  930余    霞
  700.00助學11.10
  931鄧    維
  700.00助學11.10
  932向    楊
  700.00助學11.10
  933宋梓涵
  700.00助學11.10
  934李    誠
  700.00助學11.10
  935孟    露
  700.00助學11.10
  936楊    甜
  700.00助學11.10
  937張    娜
  700.00助學11.10
  938蔣    云
  700.00助學11.10
  939杜興成
  700.00助學11.10
  940權艷瓊
  700.00助學11.10
  941朱俊林
  700.00助學11.10
  942蹇梓杰
  700.00助學11.10
  943李才德
  700.00助學11.10
  944張繼芳
  700.00助學11.10
  945李    龍
  700.00助學11.10
  946羅    磊
  700.00助學11.10
  947蹇清玲
  700.00助學11.10
  948羅    鴻
  700.00助學11.10
  949王雙鳳
  700.00助學11.10
  950王    靜
  700.00助學11.10
  951杜    蓉
  700.00助學11.10
  952唐    杰
  700.00助學11.10
  953朱星釔
  700.00助學11.10
  954汪美玲
  700.00助學11.10
  955李明玉
  700.00助學11.10
  956崔建文
  700.00助學11.10
  957張朝陽
  700.00助學11.10
  958張    渝
  700.00助學11.10
  959何康華
  700.00助學11.10
  960李奇凇
  700.00助學11.10
  961羅敬蓉
  700.00助學11.10
  962羅梓文
  700.00助學11.10
  963黃炳泉
  700.00助學11.10
  964劉    坤
  700.00助學11.10
  965劉    娟
  700.00助學11.10
  966高其松
  700.00助學11.10
  967張雁鴻
  700.00助學11.10
  968杜澤冰
  700.00助學11.10
  969黃光學
  700.00助學11.10
  970李思杰
  700.00助學11.10
  971陳香穎
  700.00助學11.10
  972劉恩鑫
  700.00助學11.10
  973何    英
  700.00助學11.10
  974喻莎莎
  700.00助學11.10
  975韓宇彬
  700.00助學11.10
  976馮    歡
  700.00助學11.10
  977唐    昊
  700.00助學11.10
  978謝東霖
  700.00助學11.10
  979劉    興
  700.00助學11.10
  980蒲福宇
  700.00助學11.10
  981彭盛杰
  700.00助學11.10
  982唐藝榮
  700.00助學11.10
  983韓燕君
  700.00助學11.10
  984雷    鵬
  700.00助學11.10
  985鄒玲宏
  700.00助學11.10
  986楊虹斐
  700.00助學11.10
  987趙淑香
  700.00助學11.10
  988侯博文
  700.00助學11.10
  989紀洪燕
  700.00助學11.10
  990紀虹宇
  700.00助學11.10
  991向靈均
  700.00助學11.10
  992趙    陽
  700.00助學11.10
  993曾小騫
  700.00助學11.10
  994康華芹
  700.00助學11.10
  995任秋香
  700.00助學11.10
  996龐媛元
  700.00助學11.10
  997張路橋
  700.00助學11.10
  998唐    艷
  700.00助學11.10
  999何虹橋
  700.00助學11.10
  1000唐銘材
  700.00助學11.10
  1001唐華成
  700.00助學11.10
  1002向紅玉
  700.00助學11.10
  1003董    華
  700.00助學11.10
  1004李水香
  700.00助學11.10
  1005李    銳
  700.00助學11.10
  1006李孟亭
  700.00助學11.10
  1007陳金玉
  700.00助學11.10
  1008向    暢
  700.00助學11.10
  1009侯    勇
  700.00助學11.10
  1010李    格
  700.00助學11.10
  1011徐    晨
  700.00助學11.10
  1012陳映曉
  700.00助學11.10
  1013杜    娳
  700.00助學11.10
  1014王梓瑋
  700.00助學11.10
  1015向海燕
  700.00助學11.10
  1016白向琳
  700.00助學11.10
  1017董仕杰
  700.00助學11.10
  1018王    元
  700.00助學11.10
  1019米虹宇
  700.00助學11.10
  1020曹根森
  700.00助學11.10
  1021向文華
  700.00助學11.10
  1022何升蓬
  700.00助學11.10
  1023王    僑
  700.00助學11.10
  1024馮玉杰
  700.00助學11.10
  1025王    瀞
  700.00助學11.10
  1026劉潔凌
  700.00助學11.10
  1027侯    陽
  700.00助學11.10
  1028羅金紅
  700.00助學11.10
  1029劉力源
  700.00助學11.10
  1030杜艷琪
  700.00助學11.10
  1031侯玉林
  700.00助學11.10
  1032鄒林安
  700.00助學11.10
  1033劉香江
  700.00助學11.10
  1034楊    利
  700.00助學11.10
  1035茍淇陽
  700.00助學11.10
  1036何奇駿
  700.00助學11.10
  1037馬靖芝
  700.00助學11.10
  1038陳瑜君
  700.00助學11.10
  1039羅冰倩
  700.00助學11.10
  1040楊    煒
  700.00助學11.10
  1041趙靜文
  700.00助學11.10
  1042劉玨汐
  700.00助學11.10
  1043陳春伶
  700.00助學11.10
  1044呂書林
  700.00助學11.10
  1045李金南
  700.00助學11.10
  1046向子山
  700.00助學11.10
  1047康馨文
  700.00助學11.10
  1048趙    亮
  700.00助學11.10
  1049周琦超
  700.00助學11.10
  1050姚林君
  700.00助學11.10
  1051邊艷欽
  700.00助學11.10
  1052高懷坤
  700.00助學11.10
  1053鄧    博
  700.00助學11.10
  1054羅    銘
  700.00助學11.10
  1055鄧桂琳
  700.00助學11.10
  1056田曉波
  700.00助學11.10
  1057張燕清
  700.00助學11.10
  1058馮藝鈞
  700.00助學11.10
  1059母曉東
  700.00助學11.10
  1060黃    飛
  700.00助學11.10
  1061史川紅
  700.00助學11.10
  1062王    杰
  700.00助學11.10
  1063羅京華
  700.00助學11.10
  1064羅    艷
  700.00助學11.10
  1065周文剛
  700.00助學11.10
  1066馬    林
  700.00助學11.10
  1067向    珊
  700.00助學11.10
  1068陳    林
  700.00助學11.10
  1069隆    筱
  700.00助學11.10
  1070向志杰
  700.00助學11.10
  1071王原超
  700.00助學11.10
  1072羅艷華
  700.00助學11.10
  1073黎丁香
  700.00助學11.10
  1074孫雪梅
  700.00助學11.10
  1075張    偉
  700.00助學11.10
  1076李海林
  700.00助學11.10
  1077梁洪濤
  700.00助學11.10
  1078袁小梅
  700.00助學11.10
  1079袁振杰
  700.00助學11.10
  1080文    慧
  700.00助學11.10
  1081白    嵐
  700.00助學11.10
  1082楊    靜
  700.00助學11.10
  1083楊玉梅
  700.00助學11.10
  1084黃東洋
  700.00助學11.10
  1085吳彩紅
  700.00助學11.10
  1086孫    榮
  700.00助學11.10
  1087楊    歡
  700.00助學11.10
  1088蹇奇志
  700.00助學11.10
  1089趙建元
  700.00助學11.10
  1090馮重偉
  700.00助學11.10
  1091張    桓
  700.00助學11.10
  1092楊昊霖
  700.00助學11.10
  1093陳    武
  700.00助學11.10
  1094向    山
  700.00助學11.10
  1095黃柳清
  700.00助學11.10
  1096陳雪婷
  700.00助學11.10
  1097申芹梅
  700.00助學11.10
  1098曹    蓉
  700.00助學11.10
  1099昝茹云
  700.00助學11.10
  1100石    宇
  700.00助學11.10
  1101唐利紅
  700.00助學11.10
  1102王雪勤
  700.00助學11.10
  1103鄭淑藍
  700.00助學11.10
  1104毛清屏
  700.00助學11.10
  1105侯青松
  700.00助學11.10
  1106胡再森
  700.00助學11.10
  1107趙紅玲
  700.00助學11.10
  1108李佳隆
  700.00助學11.10
  1109馬川琳
  700.00助學11.10
  1110陳    銳
  700.00助學11.10
  1111杜曉雙
  700.00助學11.10
  1112李圓圓
  700.00助學11.10
  1113李    平
  700.00助學11.10
  1114胡    爽
  700.00助學11.10
  1115張    露
  700.00助學11.10
  1116李海艷
  700.00助學11.10
  1117蒲長飛
  700.00助學11.10
  1118張    城
  700.00助學11.10
  1119車昕林
  700.00助學11.10
  1120劉鴻飛
  700.00助學11.10
  1121張洹弋
  700.00助學11.10
  1122劉乾運
  700.00助學11.10
  1123楊廷劍
  700.00助學11.10
  1124向俊杰
  700.00助學11.10
  1125楊艷玲
  700.00助學11.10
  1126周利蓉
  700.00助學11.10
  1127權興川
  700.00助學11.10
  1128劉瑾萱
  700.00助學11.10
  1129仲虹蓉
  700.00助學11.10
  1130袁小婷
  700.00助學11.10
  1131周    燕
  700.00助學11.10
  1132張    山
  700.00助學11.10
  1133李    暉
  700.00助學11.10
  1134徐    瑞
  700.00助學11.10
  1135彭文霄
  700.00助學11.10
  1136代    淵
  700.00助學11.10
  1137張    薇
  700.00助學11.10
  1138李    湘
  700.00助學11.10
  1139程麟添
  700.00助學11.10
  1140張利平
  700.00助學11.10
  1141周云南
  700.00助學11.10
  1142韓    江
  700.00助學11.10
  1143周仁樹
  700.00助學11.10
  1144任寶俊
  700.00助學11.10
  1145李春燕
  700.00助學11.10
  1146汪小鴻
  700.00助學11.10
  1147沈    悅
  700.00助學11.10
  1148沈榆焜
  700.00助學11.10
  1149劉小溶
  700.00助學11.10
  1150文    林
  700.00助學11.10
  1151張    丹
  700.00助學11.10
  1152李梓揚
  700.00助學11.10
  1153楊淑瓊
  700.00助學11.10
  1154張    銅
  700.00助學11.10
  1155陽靜花
  700.00助學11.10
  1156殷羽星
  700.00助學11.10
  1157仲    濤
  700.00助學11.10
  1158張    琦
  700.00助學11.10
  1159韓    杰
  700.00助學11.10
  1160韓    湘
  700.00助學11.10
  1161張曉娟
  700.00助學11.10
  1162潘小園
  700.00助學11.10
  1163牟麗媛
  700.00助學11.10
  1164文玲玲
  700.00助學11.10
  1165徐麗斐
  700.00助學11.10
  1166劉    新
  700.00助學11.10
  1167李    攀
  700.00助學11.10
  1168楊智程
  700.00助學11.10
  1169董耿琳
  700.00助學11.10
  1170鄧光明
  700.00助學11.10
  1171范莎莉
  700.00助學11.10
  1172陳秋蓉
  700.00助學11.10
  1173田    浩
  700.00助學11.10
  1174李    香
  700.00助學11.10
  1175仲    雯
  700.00助學11.10
  1176趙    佳
  700.00助學11.10
  1177張蘇揚
  700.00助學11.10
  1178況    萱
  700.00助學11.10
  1179楊衛琦
  700.00助學11.10
  1180薛桂華
  700.00助學11.10
  1181王孟林
  700.00助學11.10
  1182孟建君
  700.00助學11.10
  1183張茂林
  700.00助學11.10
  1184文一清
  700.00助學11.10
  1185張    倩
  700.00助學11.10
  1186楊青艷
  700.00助學11.10
  1187梁    倩
  700.00助學11.10
  1188袁    鑫
  700.00助學11.10
  1189趙子沂
  700.00助學11.10
  1190胡益蘭
  700.00助學11.10
  1191張    斌
  700.00助學11.10
  1192劉乙橋
  700.00助學11.10
  1193付類僑
  700.00助學11.10
  1194王薪宇
  700.00助學11.10
  1195劉仕寧
  700.00助學11.10
  1196馮熙博
  700.00助學11.10
  1197彭    丹
  700.00助學11.10
  1198楊發昌
  700.00助學11.10
  1199曾美玲
  700.00助學11.10
  1200曾媛會
  700.00助學11.10
  1201侯    東
  700.00助學11.10
  1202何嘉欣
  700.00助學11.10
  1203羅春燕
  700.00助學11.10
  1204趙興龍
  700.00助學11.10
  1205龔    晨
  700.00助學11.10
  1206陳婉瑩
  700.00助學11.10
  1207張    燕
  700.00助學11.10
  1208孫小坪
  700.00助學11.10
  1209余美林
  700.00助學11.10
  1210奉煒皓
  700.00助學11.10
  1211馬國慶
  700.00助學11.10
  1212文    川
  700.00助學11.10
  1213梁    鏡
  700.00助學11.10
  1214李    佳
  700.00助學11.10
  1215韓金萍
  700.00助學11.10
  1216何周莉
  700.00助學11.10
  1217張    杰
  700.00助學11.10
  1218張莉華
  700.00助學11.10
  1219宋江林
  700.00助學11.10
  1220劉林威
  700.00助學11.10
  1221黃    琦
  700.00助學11.10
  1222李雪玲
  700.00助學11.10
  1223孫    嵐
  700.00助學11.10
  1224向前飛
  700.00助學11.10
  1225胡    悅
  700.00助學11.10
  1226侯芙蓉
  700.00助學11.10
  1227劉佳明
  700.00助學11.10
  1228羅宇泓
  700.00助學11.10
  1229陳克兵
  700.00助學11.10
  1230楊    堯
  700.00助學11.10
  1231何    堯
  700.00助學11.10
  1232淳明鑫
  700.00助學11.10
  1233淳于倩
  700.00助學11.10
  1234李    垚
  700.00助學11.10
  1235張    員
  700.00助學11.10
  1236鮮智廣
  700.00助學11.10
  1237秦    源
  700.00助學11.10
  1238劉柏程
  700.00助學11.10
  1239李晨曦
  700.00助學11.10
  1240李寶川
  700.00助學11.10
  1241韓海彥
  700.00助學11.10
  1242向素琳
  700.00助學11.10
  1243段萍娥
  700.00助學11.10
  1244梁    艷
  600.00助學11.10
  1245溫嶺市慈善總會26,000.00助困11.10
  1246臨海市慈善總會50,000.00助困11.10
  1247黃巖區慈善總會70,000.00助困11.10
  1248路橋區慈善總會20,000.00助困11.10
  1249天臺縣慈善總會60,000.00助困11.10
  1250三門縣慈善總會70,000.00助困11.10
  1251黃巖區上垟鄉湖濱村股份經濟合作社150,000.00助困11.11
  1252天臺縣三合鎮塘上村股份經濟合作社150,000.00助困11.11
  1253西藏嘉黎縣財政局3,000,000.00助困11.11
  1254徐潤衛8,000.00助醫11.18
  1255徐子豪300.00助學12.01
  1256